Kannabizm

Hint kenevirinden elde edilen ilacın sürekli kullanımına bağlı kronik zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara