Kanın Tampon Sistemleri

Az miktarda asit ya da baz eklendiğinde, kandaki hidrojen iyonlarının pH değeriyle belirlenen yoğunluğunu sabit düzeyde tutan çözeltiler.

Sağlık Terimlerinde Ara