Kanama Zamanı

Trombosit işlevlerini ve kanın kendi kendine durma düzeyini ölçmeye yönelik inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara