Kanal (İletim Yolu)

Dar anlamda, kendine ait bîr duvarla çevrili, az çok düzenli, silindirimsi ve oyuk biçimli yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara