Kan Gazları

Kan gazları ölçümü, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bebekler için vazgeçilmez bir tanı yöntemidir. Kan gazları ölçümü ile arteryel kandaki oksijen basıncı (PAO2), kandaki karbondioksit basıncı (PaCo2), Ph, hemoglobin, bikarbonat (HCO3) ve baz fazlası (BE) gibi temel parametreler hakkında bilgi sahibi olunur.

Sağlık Terimlerinde Ara