Kalp Çevrimi

Sistol(*) ve diyastolün(*) ritmik bir biçimde birbirini izlediği kasılma-gevşeme çevrimi.

Sağlık Terimlerinde Ara