Kallidin

Bradİkinİn(*) ile birlikte, plazma kininleri grubunun bir bileşiği.

Sağlık Terimlerinde Ara