Kaliks

Makroskopik ya da mikroskopik olarak huni biçiminde görülen anatomik oluşumlara genel olarak verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara