Kalay Zehirlenmesi

Metal haldeyken zehirli olmayan kalayın bazı bileşiklerinin (örneğin kalay klorür) yol açtığı zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara