Kakosmi

Nesnel ya da öznel olabilen kötü koku duygusu.

Sağlık Terimlerinde Ara