Jigantizm (Devlik)

Vücudun olağandışı büyümesiyle ortaya çıkan hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara