Jejunostomi

İncebağırsağm jejunum bölümünün karın duvarına ağızlaştırılmasını sağlayan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara