İzomeraz

Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim

Sağlık Terimlerinde Ara