İzodizomi*

Bir DNA segmenti, allel, gen veya bir kromozom çiftinin her iki kopyasının da aynı ebeveynden kalıtılmış olması.

Sağlık Terimlerinde Ara