İzodinamizm

Çeşitli sınıflardaki besinlerin kalori-enerji eşdeğerlilik-leri.

Sağlık Terimlerinde Ara