İzoaglütinasyon

Antikorlar nedeniyle ya da başka mekanizmalar sonucunda alyuvarların çökmesi (bak. hemoaglütinasyon).

Sağlık Terimlerinde Ara