İzlenme Hezeyanları (Düşmanlık Hezeyanları)

Kişinin düşmanca amaçlarla izlendiğini sandığı düşünce bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara