İyot Zehirlenmesi

İyot ya da iyot bileşenlerinin tedavi amacıyla verilmesi sonucunda ortaya çıkan kronik zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara