İyodoproteinemİ

Kanda serum proteinlerine (alfa 2-globülin ve prealbü-min fraksiyonu) bağlı olarak bulunan tiroit hormonu miktarı.

Sağlık Terimlerinde Ara