İyatrojen

İlaçların kullanımından kaynaklanan ya da bir tıbbi girişimin yol açtığı hastalığı tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara