İtis

İltihap anlamındaki son ek.

Sağlık Terimlerinde Ara