İstmus (Kıstak)

Anatomide bir organın iki geniş bölgesi arasında kalan dar bölümünü tanımlamak için kullanılan terim (Örneğin dölyatağı İstmusu, aort istmusu)

Sağlık Terimlerinde Ara