İşlevselcilik

Uyarılmış davranışlarla bunlann yöneldiği hedefler arasındaki ilişkilerin incelenmesine ağırlık veren psikolojik çözümleme modeli, îşlevselciliğe göre her davranışın bir İşlevi vardır;

Sağlık Terimlerinde Ara