İşlevsel

Değişikliğin bir organ ya da sistemin işlevi ile ilgili olduğunu, yapısal değişiklikler olmadığını belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara