İşlevsel Normallik

Eğilimleri, fiziksel ve toplumsal koşullan ve özellikleri göz önüne alınarak bir kişi için en "uygun" görülen davranış ve tutumlar.

Sağlık Terimlerinde Ara