İşitme Aygıtları

Sesleri güçlendirme ve bazen de seçme yoluyla İşitme güçlüğünü gideren aygıtlar.

Sağlık Terimlerinde Ara