İritabilite

Karakterin kararsız, dayanıksız, değişken olması durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara