İrin

Beyaz-san renkli, yoğun kıvamlı sıvı.

Sağlık Terimlerinde Ara