İridektomi

İrisin bir bölümünün cerrahi girişimle çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara