İrade

İnsanın "isteme" gücü.

Sağlık Terimlerinde Ara