İnülin

Farklı sayıda zincirler halinde birleşmiş früktoz moleküllerinin oluşturduğu polisakkarit

Sağlık Terimlerinde Ara