İntroversiyon (İçedönüktük)

Bazı insanlara özgü kişilik davranışı.

Sağlık Terimlerinde Ara