İntron*

Bir gende ekzonların arasında bulunan nükleotid dizisi, herhangi bir ürünü yoktur. Karşılık gelen mRNA sekansı, mRNA'nın işlenmesi sırasında, kesilip atılır.

Sağlık Terimlerinde Ara