İntravenöz

Bir toplardamarın içinde ya da içine

Sağlık Terimlerinde Ara