İntravenöz (İv)

İlacın damara direkt verilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara