İntravenöz Girişim

Kan örneği alma ya da ilaç verme amacıyla kolaylıkla ulaşılabilen yüzeysel bir toplardamara iğne ile girilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara