İntrakranial

Kafatasının içinde.

Sağlık Terimlerinde Ara