İntihar

İstemli olarak kendini öldürme davranışı.

Sağlık Terimlerinde Ara