İntermedier

Arada oluşan, meydana gelen.

Sağlık Terimlerinde Ara