İnterlökin 6

Normal ya da kanserleşmiş plazma hücrelerinin çoğalmalarını uyaran hormon benzeri madde.

Sağlık Terimlerinde Ara