İnterkostal

Kaburgalar arası (interkostal) bölgedeki oluşumları belirten anatomi terimi.

Sağlık Terimlerinde Ara