İnsizyon

Bistüri ile yapılan kesi.

Sağlık Terimlerinde Ara