İnorganik Madde

Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan maddeler(karbondioksit, su, tuz vs.)

Sağlık Terimlerinde Ara