İnokülasyon

Bir organizmaya tedavi, tanı ya da deneysel amaçlarla ilaçların ya da başka maddelerin verilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara