İnhibisy On (Ketleme)

Fizyolojide, belirli uyanlara etkin yanıt verebilme özelliği bulunan bir yapının bu Özelliğinin kısıtlanması ya da baskılanması.

Sağlık Terimlerinde Ara