İnhalasyon

Gaz, buhar ya da uçucu özellikte maddelerin, sıvı yapılı maddelerin ya da çok ince bir toz haline getirilerek çözündürülmüş katı yapılı maddelerin tedavi için solunum yollan aracılığıyla vücuda verilmesi. ,

Sağlık Terimlerinde Ara