İnfertüite (Gebekalmazlık, Verimsizlik)

Kadınlarda üreme işlevlerindeki bir bozukluk sonucu, döllenme yeteneği tam olmasına karşın canh doğumu sağlayacak gebeliğin sürdürülememesi durumu,

Sağlık Terimlerinde Ara