İnfeksiyon (İnfeksiyon Hastalıkları)

Çeşitli mikroplarla (bakteri, virüs, mantar, parazit) oluşan ateşli hastalıklar.

Sağlık Terimlerinde Ara