İnfantilizm

Bedensel büyüme ve ruhsal gelişme açısından geri kalmanın yol açtığı patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara