İndoksil

Proteinlerin yapısındaki bir aminoasit olan triptofamn metabolizması sonucu oluşan bileşik

Sağlık Terimlerinde Ara